Nadace J. Plívy

 

Symbol s městským znakem na nadačním domě Josefa Plívy ve Svitavách